Cơ hội Đầu tư tuyệt vời Năm 2017
lợi nhuận lãi kép lên đến 60%/tháng

Hướng dẫn rút Firstcoin về sàn giao dịch


Chọn “Ewallet” và nhấn “Send to Available”

Nhập số FRST cần chuyển và ấn “NEXT”

Kiểm tra mail lấy mã PIN mà hệ thống gửi cho bạn và nhập vào

Chọn “Send to Payout” để gửi

Nhập địa chỉ ví và số tiền gửi. Lưu ý số Firstcoin bạn gửi ra phải nhỏ hơn với số lượng Firstcoin còn dư trong ví của bạn.

Nhập PIN mà hệ thống gửi về mail cho bạn để xác nhận lần cuối

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN FIRSTCOINCLUB VIỆT NAM
NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ ĐẦY ĐỦ NHẤT TỪ CỘNG ĐỒNG NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP

Muốn ĐI NHANH hãy đi MỘT MÌNH
Muốn ĐI XA hãy đi
CÙNG NHAU

Bước 01: Đăng ký tài khoản đầu tư Firstcoin tại đây

Bước 02: Đăng ký tài khoản livecoin để giao dịch Firstcoin tại đây

Tham gia cộng đồng FirstcoinClub Việt Nam
 chúng ta cùng nhau ĐI XA hơn nữa.