Cơ hội Đầu tư tuyệt vời Năm 2017
lợi nhuận lãi kép lên đến 60%/tháng

CÁC Gói đầu tư tại Firstcoin 
Phân Tích Lợi Nhuận Dự Kiến Tính Theo Thời Điểm First 0.8 USD

1. Gói Starter : 100 USD
+ Không có lãi hàng tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng

+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

+ Hưởng 5% hoa hồng nhánh yếu

2. Gói Basic : 300 USD

+ Lãi hàng tháng 2%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng

+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

+ Hưởng 8% hoa hồng nhánh yếu

3. Gói Networker : 600 USD

+ Lãi hàng tháng 3%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng

+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu

4. Gói Business : 1,200 USD

+ Lãi hàng tháng 4%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng

+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu

+ Tặng 1 ATM và 1-ECO sharing

5. Gói Trader : 3,000 USD

+ Lãi hàng tháng 5%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng

+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu

+ Tặng 3 ATM và 3 ECO-sharing

6. Gói Pro Trader : 6,000 USD

+ Lãi hàng tháng 6%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng

+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu

+ Tặng 7 ATM và 7 ECO-sharing

7. Gói Pool : 10,000 USD

+ Lãi hàng tháng 7%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng

+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu

+ Hưởng 5% doanh số toàn cầu

+ Hưởng hoa hồng matching bonus F1- F5, mỗi đời 5% (Xem điều kiện tại mục 6)

+ Tặng 10 ATM và 10 ECO-sharing

8. Gói VIP : 25,000 USD

+ Tặng thưởng 10% số FRST đầu tư

+ Lãi hàng tháng 8%/tháng, hoàn lại gốc sau 6 tháng

+ Hưởng 10% hoa hồng trực tiếp

+ Hưởng 10% hoa hồng nhánh yếu

+ Hưởng 5% doanh số toàn cầu

+ Hưởng hoa hồng matching bonus F1- F5, mỗi đời 5% (Xem điều kiện tại mục 6)

+ Tặng 30 ATM và 30 ECO-sharing

SO SÁNH CÁC GÓI ĐẦU TƯ

1. Gói đầu tư Business – Đầu tư 1,200 USD

Bạn tham gia đầu tư vào Firstcoin 1,200 USD, tạm tính giá Firstcoin là 5$/FRST. Bạn sẽ có tổng 240 FRST

+ Lợi nhuận gói Business là 4%/tháng

+ Hàng tháng nhận 9.6 FRST (Lợi nhuận)

+ Sau 6 tháng nhận tổng 57.6 FRST (Lợi nhuận)

+ Hoàn lại gốc đầu tư ban đầu là 240 FRST

=> Tổng thu : 240 FRST (Gốc) + 57.6 FRST (Lãi) = 297.6 FRST

>>> Giả sử ở thời điểm bạn nhận hết gốc, giá FRST :

+ 7$/FRST x 297.6 = 2,083.2 USD (Lợi nhuận trừ vốn là 883.2 USD). Lợi nhuận tổng = 73.6% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 10$/FRST x 297.6 = 2,976 USD (Lợi nhuận trừ vốn là 1,776 USD). Lợi nhuận tổng = 148% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 15$/FRST x 297.6 = 4,464 USD (Lợi nhuận trừ vốn là 3,264 USD). Lợi nhuận tổng = 272% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 20$/FRST x 297.6 = 5,952 USD ( Lợi nhuận trừ vốn là 4,752 USD). Lợi nhuận tổng = 396% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 50$/FRST x 297.6 = 14,880 USD ( Lợi nhuận trừ vốn là 13,680 USD). Lợi nhuận tổng = 1,140% (Sau 6 tháng đầu tư)

2. Gói đầu tư Pool – Đầu tư 10,000 USD

Bạn tham gia đầu tư vào Firstcoin 10,000 USD, tạm tính giá Firsrtcoin là 5$/FRST. Bạn sẽ có tổng 2,000 FRST

+ Lợi nhuận gói Pool là 7%/tháng

+ Hàng tháng nhận 140 FRST (Lợi nhuận)

+ Sau 6 tháng nhận tổng 840 FRST (Lợi nhuận)

+ Hoàn lại gốc đầu tư ban đầu là 2,000 FRST

=> Tổng thu : 2,000 FRST (Gốc) + 840 FRST (Lãi) = 2,840 FRST

>>> Giả sử ở thời điểm bạn nhận hết gốc, giá FRST :

+ 7$/FRST x 2,840 = 19,880 USD (Lợi nhuận trừ vốn là 9,880 USD). Lợi nhuận tổng = 98.8% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 10$/FRST x 2,840 = 28,400 USD (Lợi nhuận trừ vốn là 18,400 USD). Lợi nhuận tổng = 184% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 15$/FRST x 2,840 = 42,600 USD (Lợi nhuận trừ vốn là 32,600 USD). Lợi nhuận tổng = 326% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 20$/FRST x 2,840 = 56,800 USD ( Lợi nhuận trừ vốn là 46,800 USD). Lợi nhuận tổng = 468% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 50$/FRST x 2,840 = 142,000 USD ( Lợi nhuận trừ vốn là 132,000 USD). Lợi nhuận tổng = 1,320% (Sau 6 tháng đầu tư)

3. Gói đầu tư VIP – Đầu tư 25,000 USD

Gói đặc biệt : Bạn sẽ được tặng 10% số coin bạn đầu tư

Bạn tham gia đầu tư vào Firstcoin 25,000 USD, tạm tính giá Firsrtcoin là 5$/FRST. Bạn sẽ có 5,000 FRST và được tặng 10% số FRST là 500 FRST. Tổng là 5,500 FRST

+ Lợi nhuận gói VIP là 8%/tháng

+ Hàng tháng nhận 440 FRST (Lợi nhuận)

+ Sau 6 tháng nhận tổng 2,640 FRST (Lợi nhuận)

+ Hoàn lại gốc đầu tư ban đầu là 5,500 FRST

=> Tổng thu : 5,500 FRST (Gốc) + 2,640 FRST (Lãi) = 8,140 FRST

>>> Giả sử ở thời điểm bạn nhận hết gốc, giá FRST :

+ 7$/FRST x 8,140 = 56,980 USD (Lợi nhuận trừ vốn là 31,980 USD). Lợi nhuận tổng = 127.92% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 10$/FRST x 8,140 = 81,400 USD (Lợi nhuận trừ vốn là 56,400 USD). Lợi nhuận tổng = 225.6% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 15$/FRST x 8,140 = 122,100 USD (Lợi nhuận trừ vốn là 97,100 USD). Lợi nhuận tổng = 388.4% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 20$/FRST x 8,140= 162,800 USD ( Lợi nhuận trừ vốn là 137,800 USD). Lợi nhuận tổng = 551.2% (Sau 6 tháng đầu tư)

+ 50$/FRST x 8,140 = 407,000 USD ( Lợi nhuận trừ vốn là 382,000 USD). Lợi nhuận tổng = 1,528% (Sau 6 tháng đầu tư)

Tham Khảo video được thực hiện bởi Mr. Triệu – Firstcoin Việt Nam

Lưu ý khi nâng cấp gói đầu tư
 

Trong quá trình bạn đầu tư tại Firstcoin Club, bạn nâng cấp gói đầu tư của mình lên một gói mới lớn hơn. Ngày bạn nâng cấp sẽ tính là ngày bắt đầu kích hoạt gói và % lãi gói mới sẽ tính từ ngày bạn nâng cấp. Vì vậy bạn hãy lưu ý nhận lãi của gói cũ trong tháng xong rồi mới nâng cấp gói 

Ví dụ : Bạn đầu tư gói Business là 1,200 USD vào ngày 01/09/2017, lợi nhuận gói Business là 4%/tháng và thời hạn hoàn gốc là 6 tháng tức là sau ngày 01/03/2018 bạn sẽ được hoàn gốc. Nhưng vào ngày 27/09/2017 bạn nâng cấp gói Business lên thành gói Trader là 3,000 USD, lúc này gói đầu tư của bạn sẽ được tính là gói Trader với lợi nhuận 5%/tháng, thời hạn hoàn gốc là sau ngày 27/09/2017 và bạn sẽ không được nhận lãi của gói Business vào ngày 01/09/2017.

Vì vậy để tránh mất lợi nhuận khi sắp tới ngày nhận lãi, bạn hãy chờ qua ngày 01/09/2017 nhận lãi xong rồi hãy nâng cấp gói

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN FIRSTCOINCLUB VIỆT NAM
NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ ĐẦY ĐỦ NHẤT TỪ CỘNG ĐỒNG NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP

Muốn ĐI NHANH hãy đi MỘT MÌNH
Muốn ĐI XA hãy đi
CÙNG NHAU

Bước 01: Đăng ký tài khoản đầu tư Firstcoin tại đây

Bước 02: Đăng ký tài khoản livecoin để giao dịch Firstcoin tại đây

Tham gia cộng đồng FirstcoinClub Việt Nam
 chúng ta cùng nhau ĐI XA hơn nữa.